fbpx
Προετοιμασία για Χειρουργείο

Προεγχειρητική Εκτίμηση

By 29 Ιουλίου 2019 26 Νοεμβρίου, 2019 No Comments

Προεγχειρητική Εκτίμηση

Πολλές από τις σπουδαίες επιδημιολογικές μελέτες ( παραδείγματος χάρη CEDOD study)έδειξαν ότι η ελλιπής προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς μπορεί να είναι σημαντικός προδιαθεσικός παράγοντας περιεγχειρητικής νοσηρότητας.
Είναι λοιπόν ουσιαστικότατη η επίσκεψη του αναισθησιολόγου στον ασθενή προκειμένου να:

 • Διευκολυνθεί η διαπροσωπική επικοινωνία και να συζητηθούν πιθανές αιτίες ανησυχίας για τον χειρισμό της αναισθητικής διαδικασίας. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να εξηγήσει με απλούς όρους την φροντίδα κατά την διάρκεια και μετά την αναισθησία καθώς και τα μέτρα για την ανακούφιση των μετεγχειρητικών συμπτωμάτων .
 • Να ληφθεί το ιατρικό ιστορικό και να γίνει φυσική εξέταση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ασθένειες του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.
 • Να συζητείτε αναλυτικά προηγούμενη εμπειρία αναισθησίας και ιδιαίτερα αλλεργία σε φάρμακα, μετεγχειρητική ναυτία και έμετος, επεισόδιο θρόμβωσης και αναπνευστική δυσκολία.

Κάπνισμα
Σημαντική πληροφορία για τον αναισθησιολόγο, αφού στις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος ανήκουν βλάβες περιφερειακών, εγκεφαλικών, στεφανιαίων αγγείων και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Σύσταση γίνεται για διακοπή του καπνίσματος τουλάχιστον τις τελευταίες 12 ώρες προ της επέμβασης ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη ποσότητα σύνδεσης της αιμοσφαιρίνης με οξυγόνο και παροχή στους ιστούς.

Αλκοόλ
Ήπια καθημερινή χρήση αλκοόλ , πρέπει να είναι γνωστή, λόγω της επαγωγής ηπατικών ενζύμων που οδηγεί σε ανοχή στα αναισθητικά φάρμακα. Η υπερβολική χρήση βλάπτει το ήπαρ και την καρδία.

Λήψη Φαρμάκων
Η γνώση των φαρμάκων που λαμβάνει ο ασθενής είναι πολύ σημαντική γιατί πολλά από αυτά αλληλεπιδρούν με αναισθητικούς παράγοντες. Γενικά η χορήγηση πολλών φαρμάκων συνεχίζεται μέχρι το πρωί της επέμβασης. Μερικά όμως πρέπει να διακόπτονται προεγχειρητικά ,όπως τα αντισυλληπτικά λόγω αυξημένου κινδύνου φλεβικής θρόμβωση , ή τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά λόγω αρρυθμιών, ή τα αντιπηκτικά (π.χ Plaνix ή salospir) που απαιτείται η διακοπή τους 5- 7 ημέρες προ της προγραμματισμένης επέμβασης.

Κλινική εξέταση
Περιλαμβάνει όλα τα συστήματα . Επιπρόσθετα δίνεται σημαντική βαρύτητα σε ανατομικά και κινητικά στοιχεία της κεφαλής και του στόματος για να διαπιστωθεί ευκολία ή δυσκολία στην εφαρμογή αερισμού και διασωλήνωσης.

Εργαστηριακός Έλεγχος
Για κάθε ασθενή που θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση απαιτείται :

 • Γενική αίματος –ομάδα αίματος
 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας (ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες) και μέτρηση του σακχάρου
 • Έλεγχος πηκτικότητας (ΙΝR, APTT)
 • (Ro) θώρακoς
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα, καρδιολογική εκτίμηση
 • Εξειδικευμένος έλεγχος απαιτείται σε νεφρική, ηπατική, αναπνευστική και καρδιαγγειακή νόσο και μεταβολική νόσο.

Ο προεγχειρητικός έλεγχος οδηγεί στην εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου για τον ασθενή. Παράγοντες με ιδιαίτερη σημασία είναι:

 • Η επιβαρυμένη κλινική εκτίμηση – ASA>3
 • H καρδιακή ανεπάρκεια
 • Σημαντική αναπνευστική νόσος
 • Ηλεκτροκαρδιογραφικές ανωμαλίες

Αναβολή της επέμβασης
Οξεία λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Γενικά η παρουσία ρινικής καταρροής, πυρετού ή επηρεασμένης αναπνευστικής λειτουργίας επιβάλλει αναβολή του χειρουργείου
Σοβαρή νόσος ( καρδιακή, αναπνευστική, ενδοκρινική κ.ά) που δεν έχει ρυθμιστεί.
Πρόσφατη λήψη τροφής. Σε προγραμματισμένες επεμβάσεις απαιτείται στέρηση στερεάς τροφής τις τελευταίες 8 ώρες και υγρών τις τελευταίες 4-6 ώρες.

Ειδικές περιστάσεις

 • Σε ασθενή με βαριά αναπνευστική νόσο συνίσταται η έναρξη φυσιοθεραπείας του αναπνευστικού προ-εγχειρητικά.
 • Σε άσθμα απαιτείται έναρξη βρογχοδιασταλτικής αγωγής 10-15 μέρες προ της ημερομηνίας του χειρουργείου.
 • Σε καρδιοαγγειακή νόσο απαιτείται προληπτική χημειο-προφύλαξη για πρόληψη εμφάνισης ενδοκαρδίτιδας δύο ώρες προ της έναρξης της επέμβασης.
 • Σε υπερτασικούς ασθενείς η θεραπευτική αγωγή συνεχίζεται κατά την προ-εγχειρητική περίοδο.
 • Επαρκής έλεγχος της συγκέντρωσης γλυκόζης του αίματος πρέπει να εφαρμοστεί προ-εγχειρητικά και να διατηρηθεί ως την επαναφορά των συνθηκών σίτισης των ασθενών μετεγχειρητικά.
 • Έλεγχος της αντιπηκτικής αγωγής με διακοπή μακράς δράσης αντιπηκτικών φαρμάκων και αντικατάσταση τους με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη. Διακοπή υποχρεωτικά σε ακέτυλο-σαλυκιλικό οξύ ( Salospir, Aspirine), NSAIDς αντιφλεγμονώδη και αντι-αιμοπεταλιακά τύπου κλοπιδογρέλης ( π.χ Plavix) 5-7ημέρες προ-εγχειρητικά.

Μετάγγιση αίματος

  • Απαραίτητα να γίνεται προ-εγχειρητικά όπου η αιμοσφαιρίνη είναι λιγότερη από 10gr.