fbpx
Ώμος

Αρθροσκόπηση ώμου

By 8 Αυγούστου 2019 3 Δεκεμβρίου, 2020 No Comments

Αρθροσκόπηση Ώμου

Εισαγωγή
Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι μια χειρουργική τεχνική κατά την οποία το αρθροσκόπιο εισάγεται μέσα στην άρθρωση του ώμου. Το αρθροσκόπιο είναι ένα μικρό εργαλείο οπτικών ινών που αποτελείται από ένα μικροσκοπικό φακό, μια πηγή φωτός και μια κάμερα.

Η τηλεόραση με την οποία συνδέεται το αρθροσκόπιο προβάλει τις εικόνες στην οθόνη, επιτρέποντας στο χειρουργό να ελέγξει όλη την άρθρωση του ώμου από μέσα – τον αρθρικό χόνδρο, τους συνδέσμους, και το στροφικό πέταλο. Η αρθροσκόπηση είναι λιγότερο τραυματική επέμβαση για τους μυς, τους συνδέσμους και τους ιστούς από ότι η ανοικτή μέθοδος όπου η πρόσβαση στο εσωτερικό του ώμου γίνεται με μεγαλύτερη τομή.

Ενδείξεις
Η αρθροσκόπηση μπορεί να προταθεί για την αντιμετώπιση των ακόλουθων προβλημάτων του ώμου:

  • Εκτίμηση και θεραπεία της αστάθειας
  • Ρήξη του επιχείλιου χόνδρου
  • Παθολογία της μακράς κεφαλής του δικεφάλου
  • Ρήξη του στροφικού πετάλου
  • Δυσκαμψία του ώμου, σύνδρομο παγωμένου ώμου
  • Σύνδρομο πρόσκρουσης
  • Παθολογία της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
  • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
  • Χειρουργικός καθαρισμός / παροχέτευση φλεγμονής

Διαδικασία
Κατά την αρθροσκόπηση, ο χειρουργός κάνει μικρές τομές γύρω από την άρθρωση του ώμου. Από τη μία τομή (πόρτα), το αρθροσκόπιο εισάγεται μέσα στην άρθρωση του ώμου. Μαζί με το αρθροσκόπιο εισάγεται και ένα στείρο διάλυμα με τη βοήθεια αντλίας μέσα στην άρθρωση, με τη βοήθεια του οποίου διατείνεται η άρθρωση, ώστε να έχει ο χειρουργός καλύτερη όραση και χώρο ώστε να εργασθεί. Άλλες πόρτες χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χειρουργικών εργαλείων.

Μετεγχειρητικά
Ο χειρουργός σας θα σας δει πριν το εξιτήριό σας από το νοσοκομείο και θα σας εξηγήσει τα ευρήματα του χειρουργείου και το είδος της αποκατάστασης που έγινε. Επίσης, ο ορθοπαιδικός θα σας συστήσει μια σειρά μέτρων για καλύτερα αποτελέσματα. Θα σας χορηγηθεί παυσίπονη αγωγή, ενώ ο χειρουργημένος σας ώμος θα είναι καλυμένος με πολλές γάζες. Αυτές είναι δυνατόν να αφαιρεθούν 24 ώρες μετά το χειρουργείο και να τοποθετηθούν αδιάβροχες αυτοκόλλητες γάζες. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει ελαφρό οίδημα του ώμου για κάποιες μέρες μετά το χειρουργείο. Η τοποθέτηση παγοκύστεων πάνω στον ώμο για 15-20 λεπτά της ώρας, 3-4 φορές την ημέρα βοηθά στη μείωση του οιδήματος. Μια επίσκεψη επανεξέτασης θα πρέπει να προγραμματισθεί στις 10-12 ημέρες μετά το χειρουργείο για την καταγραφή της προόδου σας.

Πλεονεκτήματα
Παρά το γεγονός ότι η αρθροσκοπική χειρουργική έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού επειδή χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση πολύ γνωστών αθλητών, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους ορθοπαιδικούς ασθενείς, και είναι πιο εύκολα αποδεκτή από ότι η ανοικτή χειρουργική. Τα πλεονεκτήματα και οφέλη της αρθροσκόπησης περιλαμβάνουν μικρότερες τόμες, μικρότερες ουλές και ταχύτερη ανάρρωση. Οι αρθροσκοπικές επεμβάσεις συχνά γίνονται χωρίς την ανάγκη νοσηλείας, με τον ασθενή να επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα.

Επιπλοκές
Αν και ασυνήθεις, επιπλοκές μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια ή μετά την αρθροσκόπηση. Στις αναισθησιολογικές επιπλοκές (σπάνιες) μπορεί να συμπεριλαμβάνονται αλλεργικές αντιδράσεις στα φάρμακα και αναπνευστική δυσχέρια. Οι τοπικές επιπλοκές των αρθροσκοπικών επεμβάσεων (<1%) μπορεί να περιλαμβάνουν τη λοίμωξη, τη φλεβική θρόμβωση, την αιμορραγία, το υπερβολικό οίδημα, την κάκωση αγγείων – νεύρων και τη θραύση εργαλείων.

Συμπέρασμα
Η πολύ καλή γνώση της επέμβασης θα κάνει το άγχος του χειρουργείου πιο εύκολα ανεκτό. Η απόφαση για χειρουργείο λαμβάνεται με βάση το γεγονός ότι τα οφέλη του ξεπερνούν κατά πολύ τους δυνητικούς του κινδύνους. Είναι πολύ σημαντικό να είστε άριστα ενημερωμένοι για αυτούς τους κινδύνους πριν οδηγηθείτε στο χειρουργείο.

Βρείτε άμεσα λύση στο πρόβλημα σας

Επικοινωνήστε μαζί μας