Το Arthrocenter.gr έχει προτεραιότητα τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας των επισκεπτών του. Η ιστοσελίδα περιέχει φόρμες, με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή να μας αποστείλουν τη γνώμη τους για εμάς. Σε μερικές περιπτώσεις, ζητούνται τηλεφωνικοί αριθμοί ή ταχυδρομικές διευθύνσεις, ώστε να σας στείλουμε τις πληροφορίες που μας ζητάτε. Επίσης, μπορεί να παρακολουθήσουμε ποιο τμήμα της ιστοσελίδας επισκέπτεστε ή τι διαβάζετε, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικές πληροφορίες, και αυτό μόνο μετά από άδειά σας.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική μας ως προς την εξασφάλιση του απορρήτου σας ή με τη χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα μας, παρακαλείσθε όπως επικονωνήσετε με στο info@wideservices.gr